Psihoterapeut Beograd dr Radivoje Delic

Psihoterapija Beograd

Psihoterapija Beograd preporuka – dr Radivoje Delić psihoterapeut. Hipno-Psiho Centar, Simićeva 16, Senjak.

ā†’ KONTAKT āœ” Pozovite ili poÅ”aljite poruku!

PSIHOTERAPIJA BEOGRAD – Dr Radivoje Delić psihoterapeut.

Å ta je to psihoterapija?

Psihoterapija otkriva uzroke emocionalnih poremećaja i otklanja loÅ”e emocije i pogreÅ”ne oblike ponaÅ”anja. Cilj je oporavak naruÅ”enog mentalnog stanja, povratak zdravih emocija i funkcionalnih oblika ponaÅ”anja!

Psihoterapija je efikasan način lečenja emocionalnih poremećaja razgovorom klijenta iĀ psihoterapeuta.Ā  U velikom broju slučajeva, lečenje emocionalnih poremećaja lekovima eliminiÅ”e simptome, ali ne i uzroke poremećaja.

Izuzetak su mentalni poremećaji izazvani neurobioloÅ”kim ili bioloÅ”kim procesima. U takvim slučajevima lekovi se preporučuju kao terapija izbora.Ā  Lekove treba primeniti i u slučajevima ekstremne uznemirenosti klijenta na početku ili tokom psihoterapijskih tretmana.Ā Na taj način osigurava se i olakÅ”ava uspeÅ”an ishod u otklanjanju emocionalnih poremećaja.

Psihoterapija Beograd, dr Radivoje Delić - lečenje emocionalnih poremecaja

Citat:Dok ne osvestiÅ” nesvesno, ono će upravljati tvojim životom i ti čeÅ” to nazivati sudbinom“ (K.G.Yung). Lečenje emocionalnih poremećaja i tegoba uz pomoć psihoterapeuta!Ā  Mi na Facebook-u

Kako Vam psihoterapija može pomoći i koje probleme reÅ”ava?

Psihoterapija je usmerena na otkrivanje i eliminisanje uzroka emocionalnog poremećaja klijenta. Cilj je trajno otklanjanje emocionalnog poremećaja i trajno reÅ”enje problema.

U naÅ”em Centru, terapija se odvija u prijatnom ambijentu u kojem ravnopravno sarađuju klijent i terapeut. Dobar psihoterapeut sa iskustvom pomaže klijentu da shvati suÅ”tinu i načine reÅ”avanja problema.

Često se deÅ”ava da tokom života dolazimo u situacije u kojima ne možemo sami da reÅ”imo određene probleme i donesemo ispravne odluke.

U takvim situacijama imamo potrebu da sa nekim porazgovaramo, otvorimo duÅ”u, podelimo naÅ”e životne dileme… želimo da nas neko sasluÅ”a i istinski razume. Ponekad i da dobijemo savet kako sve da Å”to bezbolnije prevazidjemo.

U velikim urbanim sredinama poput Beograda stres je svakodnevna pojava. Izražena socijalna izolovanost često vodi raznim mentalnim poremećajima.

Savet psihoterapeuta može Vam biti od velike koristi, naročito ako su prisutni simptomi anksioznog stanja ili depresije.

Osećanje stalnog unutraÅ”njeg nemira, strepnje, bezražloznog straha; osećaj da ste i u druÅ”tvu usamljeni; izražena tuga bez vidljivog razloga; poremećaj sna… Sve su to znaci da Vam je potrebna stručna pomoć terapeuta.

Jedna od efikasnih metoda psihoterapije je kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT). Ona se se zasniva na teoriji da su osećanja i ponaÅ”anja ljudi odraz njihovih misli i uverenja o događajima koji im se deÅ”avaju, a ne posledica događaja kao takvih.

Jedan od pravaca KBT terapije je racionalno emotivno bihejvioralna terapija (REBT). Ova terapija se u kliničkim ispitivanjima pokazala kao jedna od najefikasnijih. To je aktivna, direktivna tehnika usmerena na brzo i efikasno otklanjanje emocionalnih poremećaja i disfunkcionalnih oblika ponaÅ”anja.

Shema terapija pokazuje sve veće interesovanje klijenata zbog efikasnosti i jednostavnosti. REBT, Shema terapija i Hipnoterapija su osnovne tehnike koje koristimo u naÅ”em radu.

Psihoterapija Beograd - Zakažite seansu!

Psihoterapija Beograd

Zanima Vas „najbolji psihoterapeut u Beogradu“ za prvi razgovor o VaÅ”em mentalnom zdravlju?
VaÅ” online upit ā€žPsihoterapija Beograd preporukaā€œ kaže da tražite terapeuta sa viÅ”egodiÅ”njim iskustvom, jer želite da reÅ”ite probleme!
Kontaktirajte jednog od najboljih psihoterapeuta u Beogradu da dobijete stručni savet i saznate kako izgleda psihoterapijski proces.

Dobro doŔli u naŔ Centar!

Zatražite miÅ”ljenje i pomoć iskusnih stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

Dr Radivoje Delić psihoterapeut - psihoterapija Beograd

Osnivač Centra dr Radivoje Delić, Psihoterapeut Beograd.

Pozovite:
063 223 363

[email protected]
NapiŔite poruku!

NajčeŔća pitanja i odgovori

1) – Kako izgleda i koliko traje psihoterapijska seansa?

Seanse se održavaju u bezbednom i prijatnom ambijentu. Svaka seansa traje 60 minuta. Oko 50 minuta traje terapija, a zatim sumiramo utiske i rezultate terapije.

2) – Koliko dugo moram koristiti psihoterapiju?

To je individualno. Kod osoba sa teÅ”koćama nije moguće unapred odrediti broj potrebnih seansi. Svaki problem je posebna priča.

Praksa kaže da je u većini slučajeva potrebno 10-20 seansi za reÅ”avanje ili ublažavanje prisutnih simptoma (testovi).

3) – Koliko često treba dolaziti na seanse psihoterapije?

Jednom sedmično, a po potrebi i čeŔće. Raspored dolaska dobijate od svog psihoterapeuta posle prve seanse.

4) – Da li radite online psihoterapiju (online terapija)?

Da, samo zakažite termin u radno vreme. Ono Ŕto je važno, to je da se online psihoterapija radi putem Skype, Wiber-a i Whatsapp-a.

5) – Å ta doneti od dokumentacije na prvu seansu?

Ukoliko ste se obraćali psihijatru, psihologu ili psihoterapeutu za stručnu podrÅ”ku, donesite dokumentaciju koju imate. NaÅ” tim će je pažljivo pregledati radi uvida u VaÅ”e ranije lečenje.

6) –Ā  Koji su uslovi otkazivanja zakazanog termina?

Razgovor sa terapeutom možete otkazati 24 sata pre zakazanog termina bez nadoknade.

Ako otkažete u danu kada ste zakazani, seansa se plaća u punom iznosu. Otkazivanje vrÅ”ite na isti način kao i zakazivanje.

Ulaz – Čekaonica – Prijemni deo – Ordinacija – Prostor za radionice i seminare

PSIHOTERAPIJA BEOGRAD

Centar kliničke hipnoze i psihoterapije u Beogradu.

T E L E F O N:
063-223-363