Otkrijte Da li imate granični poremećaj ličnosti
DOBRO DOŠLI U HIPNO-PSIHO CENTAR BEOGRAD

Otkrijte da li imate granični poremećaj ličnosti?

Odgovorite na tvrdnje Da ili Ne potvrdom na kružić ispred izabranog odgovora. Pokušajte da odgovorite na svako pitanje kako biste dobili tačan rezultat.

Vaša email adresa
Ime i prezime
Strah od napuštanja
Nestabilne prijateljske i porodične veze
Nestabilna slika o sebi
Impulsivno i samo-destruktivno ponašanje
Tendencija da naškodi sebi
Ekstremne promene raspoloženja
Hronični osećaj praznine
Eksplozivan bes
Osećaj sumnjičavosti i gubljenje osećaja sa realnošću