Otkrijte Da li imate granični poremećaj ličnosti
DOBRO DOŠLI U HIPNO-PSIHO CENTAR BEOGRAD

Otkrijte da li imate granični poremećaj ličnosti?

Odgovorite na tvrdnje Da ili Ne potvrdom na kružić ispred izabranog odgovora. Pokušajte da odgovorite na svako pitanje kako biste dobili tačan rezultat.

Strah od napuštanja

Nestabilne prijateljske i porodične veze

Nestabilna slika o sebi

Impulsivno i samo-destruktivno ponašanje

Tendencija da naškodi sebi

Ekstremne promene raspoloženja

Hronični osećaj praznine

Eksplozivan bes

Osećaj sumnjičavosti i gubljenje osećaja sa realnošću