Kada je indikovana hipnoterapija?

Kada je indikovana hipnoterapija?

Kada je indikovana hipnoterapija? Kod kojih poremećaja je indikovana hipnoterapija? Posle provedenih uporednih ispitivanja sa drugim psihoterapijskim modalitetima, hipnoterapija se pokazala kao jedan od najefikasnijih načina otklanjanja emocionalnih poremećaja kao što...