Kontrola emocija uz pomoć REBT-a

Dr Radivoje Delić, pihoterapeut: „U psihoterapiji postoje mnogi pravci za rešavanje emocionalnih problema, ja koristim REBT i KBT (cognitvno bihejvioralna terapija) koji su se u praksi pokazali kao najefikasniji“. Šta je REBT? REBT je terapijski pristup koji se...
Bulimija – poremećaj ishrane

Bulimija – poremećaj ishrane

Bulimija nervoza je ozbiljan, po život opasan poremećaj u ishrani. Pojam “bulimija” je grčkog porekla (bous – vo, govedo; limos – glad) što se tumači ka „gladan da bi i vola mogao pojesti“. Da li ste preokupirani svojom telesnom težinom, a...
Najčešći poremećaji ličnosti savremenog doba

Najčešći poremećaji ličnosti savremenog doba

Najčešći poremećaji ličnosti su opsesivno-kompulzivni, narcistički i granični poremećaj ličnosti. Simptomi se većinom otkrivaju u ranim 20-im godinama starosti. Poremećaj ličnosti definiše se kao dugotrajan i neadekvatan obrazac ponašanja koji se značajno razlikuje...
Kako savladati napad panike?

Kako savladati napad panike?

Kako savladati napad panike, jednu veoma neprijatnu i neprividljivu pojavu? Mnogi ljudi u trenucima paničnog straha ne mogu da se snađu. Međutim, panični napad se može savladati i staviti pod kontrolu. U nastavu posta saznajte kako! Psihoterapija Beograd, dr Radivije...
Histrionični poremećaj ličnosti, otkrivanje i tretman

Histrionični poremećaj ličnosti, otkrivanje i tretman

Histrionični poremećaj ličnosti (Histrionic personality disorder – HPD) je stanje mentalnog zdravlja koje prati ogromna potreba za pažnjom, nestabilne emocije i iskrivljena slika o sebi. U okviru teme Psihoterapija Beograd, opisujem osnovne karakteristike i...