10 najčešćih fobija (ekstremni ljudski strahovi) obično nastaju tokom detinjstva ili adolescencije i razviju se u odraslom dobu. Sve one se danas mogu izlečiti ili svesti na minimum.

Šta je fobija?

Fobija je neodoljiv i nerazuman strah od predmeta ili situacije koja ne predstavlja stvarnu opasnost, ali izaziva anksioznost i snažnu potrebu za izbegavanje istih.

Koje su osnovne karakteristike fobija?

Sve fobije karakteriše preteran i uporan strah od određenog objekta, situacije ili aktivnosti koji nije proporcionalan stvarnom riziku. Kod obolelih osoba taj strah izaziva neodoljivu potrebu da izbegnu ono čega se toliko plaše.

Šta uzrokuje najčešće ljudske fobije?

Faktori koji u određenim okolnostima mogu doprineti razvoju fobije su:

Genetika. Istraživanja su pokazala da se određene fobije mogu pojaviti u porodici. Međutim, mnogi ljudi sa fobijama nemaju nikoga od rođaka sa takvim iskustvom.

Kulturni faktori. Neke fobije se javljaju samo u određenim kulturnim grupama. Na primer, taijin kyofusho je socijalna fobija koja se javlja skoro isključivo u Japanu.

U osnovi, „taijin kyofusho“ je strah od uvrede ili povrede drugih u društvenim situacijama. Razlikuje se od tradicionalnog anksioznog poremećaja u kojem se oboleli plaši da će biti lično osramoćen ili ponižen. Dakle, moguće je da kultura igra određenu ulogu u razvoju fobija.

Faktori ponašanja i okruženja. Mnoge fobije su zasnovane na nekim događajima iz života koji se mogu, ali ne moraju trajno pamtiti. Socijalna anksioznost, na primer, može krenuti iz detinjstva ili tinejdžerskih dana. Potrebno je više istraživanja pre donošenja konačnog zaključka.

Najčešći ljudski strahovi-slika1

10 najčešćih fobija (ekstremnih strahova) kod ljudi

Lista 10 najčeščih fobija obuhvata ekstremni strah ljudi od:

 1. Paukova – Arahnofobija (Arachnophobia)
 2. Zmija – Ofidiofobija (Ophidiophobia)
 3. Visine – Akrofobija (Acrophobia).
 4. Letenja – Aerofobija (Acrophobia).
 5. Pasa – Kinofobija (Cynophobia).
 6. Groma – Astrafobija (Astraphobia).
 7. Injekcija – Tripanofobija (Trypanophobia).
 8. Društvenih interakcija – Socijalna fobija (Social phobia).
 9. Mesta sa kojih je teško pobeći – Agorafobija (Agoraphobia).
 10. Infekcije – Mizofobija (Mysophobia).

Zanimljivo: Najređa fobija na svetu je Arahibutirofobija (Arachibutyrophobia), strah od zaglavljivanja putera od kikirikija za nepce ili usne šupljine!

Inače, gore navedena lista od 10 najčešćih fobija, uključuje gotovo svaki intenzivan ili ekstreman strah od okoline, životinja, injekcija, infekcija ili određenih mesta i situacija.

Evo detaljnijeg osvrta na svaku od njih:

1. Arahnofobija

Arahnofobija je strah od paukova. Sam pogled na pauka može izazvati intenzivan strah. Moguće je da slika ili sama pomisao na pauka, pokrene osećaj ogromnog straha i panike. Procenjuje se da postoje oko 35.000 vrsta paukova, ali samo desetak predstavlja pretnju za ljude.

Postavlja se pitanje zašto se onda tako mnogo ljudi plaši pauka?

Jedno od objašnjenja za ovu fobiju je da su arahnidi u dalekoj prošlosti predstavljali značajnu pretnju našim precima. Rezultat toga je naša predispozicija za razvoj straha od ovih stvorenja.

2. Ofidiofobija

Ofidiofobija je strah od zmija. Ova fobija je prilično česta i obično se pripisuje evoluciji, ličnim iskustvima i kulturološkim obrascima. Pošto su neke zmije otrovne, naši preci su ih izbegavali. Oni koji su  takve opasnosti preživeli, prenosili su svoja iskustva na buduće generacije.

Jedna teorija sugeriše da strah od zmija nastaje iz straha od bolesti i kontaminacije. Studije su pokazale da zmije imaju tendenciju da izazovu reakciju gađenja. Možda to doprinosi tome da je fobija od zmija mnogo snažnija nego strah od lavova ili medveda, na primer.

3. Akrofobija

Akrofobija je strah od visine. Ova fobija pogađa više od 6% ljudske populacije. Ljudi koji pate od ove fobije uporno izbegavaju visoka mesta kao što su mostovi, kule ili visoke zgrade.

Normalno je da ljudi imaju određeni nivo straha kada se nađu na visini. Međutim, akrofobija uključuje veoma ozbiljan strah koji može dovesti i do snažnog napada panike.
Postoje teorije koje sugerišu da je ovaj strah evoluirao kao adaptacija na okruženje u kojem je nekada pad sa visine bio veoma česta i bliska opasnost.

4. Aerofobija

Aerofobija je strah od letenja. Iako su avionske nesreće veoma retke, gotovo svaka treća osoba ima neki nivo straha od letenja. Dosta je verovatna povezanost sa nekim uzrocima akrofobije.

5. Kinofobija

Kinofobija je strah od pasa. Ova fobija je često povezana sa ličnim iskustvima kao što je ugriz psa tokom detinjstva. U osnovi ove fobije nije samo bojazan od očnjaka, već i iracionalan strah od pasa uopšte. Na primer, osoba sa kinofobijom zaobilazi ulice u kojima je ranije videla pse.

6. Astrafobija

Astrafobija je strah od groma i munja. Ljudi sa ovim poremećajem znaju da se tokom grmljavine sakriju u krevetu ispod pokrivača, zatvore u ormar ili zaključaju u kupatilu. Neke osobe obolele od astrafobije mogu razviti preteranu preokupaciju prognozom vremena. Oni su u stanju da satima prate vremenske izveštaje kako bi saznali kada se i kakvo nevreme sprema.

7. Tripanofobija

Tripanofobija je strah od injekcija. Ovaj strah kod nekih ljudi može biti toliko jak da im odbija svaku pomisao na lekare i medicinske tretmane. Kada ljudi sa ovom fobijom moraju da dobiju injekciju, mogu doživeti ekstremni strah koji dovodi do prekida procedure. Neke osobe se i onesveste pri samom pogledu na injekcije.

8. Agorafobija

Agorafobija je strah od prostora i situacija iz kojih bekstvo može biti teško, nemoguće ili sramotno. To može biti javni prevoz, otvoren ili zatvoren prostor, stajanje u redu, gužvi, ili izolovano van kuće. Neke ljude, agorafobija može sprečavati da napuste prostor u kome žive.

9. Mizofobija

Mizofobija je preterani strah od prljavštine i zaraze. Ovu fobiju mogu izazvati sledeće situacije:

 • Stalno čišćenje i prekomerna upotreba dezinfekcionih sredstava;
 • kompulzivno pranje ruku i izbegavanje stvari i situacija koje smatraju prljavim;
 • izbegavanje fizičkog kontakta sa drugim ljudima zbog straha od zaraze;
 • zaokupljenost izveštajima o iznenadnim izbijanjima nekih nepoznatih bolesti;
 • izbegavanje lekarske ordinacije, javnih prevoznih sredstava i drugih područja u kojima postoji i najmanja verovatnoća od povećanog prisustva zaraznih agenasa.

10. Socijalna anksioznost (od ranije poznata kao socijalna fobija)

Osoba sa socijalnim anksioznim poremećajem ima iracionalan osećaj da je posramljena, ponižena, odbačena ili omalovažavana u društvenim interakcijama.

Uobičajeni primeri su ekstremni strah od javnog nastupa, upoznavanja novih ljudi, ili jedenja i pijenja u javnosti. Ova fobija otežava funkcionisanje u svakodnevnom životu, a u nekim slučajevima može i eskalirati u napad panike.

d.karnegi - nerad i strah

Tretman i lečenje fobija

Danas su dostupni bezbedni i veoma efikasni tretmani ekstremnih ljudskih strahova. Lečenje fobija uključuje hipnoterapiju, odgovarajuće lekove ili kombinaciju obe mogućnosti.

Hipnoterapija je izuzetno efikasna (daleko efikasnija od psihoterapije), kod svih fobija, a naročito kod fobije od letenja.

Tretman svake fobije zavisi od niza faktora. Zato je najbolje da se konsultujete sa svojim lekarom ili terapeutom, kako biste zajedno razvili plan lečenja vaše specifične fobije.

Na primer, strah od letenja može da se leči korišćenjem terapije izloženosti, u kojoj se klijent postepeno i progresivno upoznaje sa letenjem. Pojedinac može početi tako što zamišlja sebe u avionu, zatim polako napreduje, od samog sedenja u avionu, pa do stvarnog leta.

10 najčešćih fobija kod ljudi - slika2

10 najčešćih fobija kod ljudi – Zaključak

Fobije su jedna od najčešćih psihijatrijskih poremećaja koji mogu značajno narušiti zdravlje i funkcionisanje obolele osobe.

Bez obzira na uzrok i snagu, fobije se mogu lečiti, svesti na minimum ili potpuno eliminisati. Takav ishod postižemo tehnikama kognitivne i bihejvioralne terapije i odgovarajućim lekovima.

Nije potrebno lečenje svih fobija. Ali, ako imate neku od 10 najčešćih fobija koja Vam otežava život, javite nam se! Mi ćemo Vam pomoći da je kontrolišete, ili da je se zauvek oslobodite.

Izvor: verywellmind.com