Narcisoidni poremećaj ličnosti (Narcissistic Personality Disorder – NPD) je mentalno stanje u kojem ljudi imaju nerazumno visok osećaj sopstvene važnosti i vrednosti.

Narsisoidne ličnosti traže previše pažnje. Žele da im se drugi ljudi neprekidno dive. Iza ekstremnog samopouzdanja kriju nesigurnost u sopstvenu vrednost. Smeta im i najmanja kritika.

Osobe sa NPD-om mogu biti jako nesrećne i razočarane kada ne dobijaju posebnu pažnju i divljenje za koje veruju da zaslužuju. To ih pokreće da nastupaju kao narcisoidni manipulator.

Vikipedija (citat): “Narcisoidnost ili narcizam, ređe narcisizam, termin je koji vodi poreklo iz poznatog grčkog mita o lepom mladiću Narcisu. Označava stanje samozaljubljenosti u kojem je sva ljubav usmerena na sopstveni ego. Osim preuveličane slike o samom sebi i zavisnosti o fantaziji, narcisoidnost karakteriše sklonost osobe da potcenjuje druge ili da ih iskorišćava.”

Narcisoidni poremećaj ličnosti pogađa više muškaraca nego žena, a često počinje u tinejdžerskim godinama ili ranom odraslom dobu.

Deca mogu imati naznake narcizma što je tipično za njihov uzrast. To ne znači da će razviti narcisoidni poremećaj. Ova pojava se smatra poremećajem ako se javi nakon puberteta.

Ženska narcisoidnost je manja po broju i manje ozbiljna nego kod muškaraca. Žene nisu toliko isključive, impulsivne i agresivne, kao muškarci, i više su empatične. One su češće preokupirane svojim izgledom i sklonije zavisti i ljubomori od narcisoidnih muškaraca.

narcisoidni poremećaj simptomi i uzroci

Slika: Simptomi i uzroci narcisoidnog poremećaja ličnosti

Narcisoidni poremećaj ličnosti – simptomi

Narcisoidne osobe najčešće ispoljavaju sledeće simptome:

 • imaju visok osećaj sopstvene važnosti i zahtevaju stalno i preterano divljenje;
 • očekuju da budu prepoznati kao superiorni čak i bez ikakvih dostignuća;
 • nespremni su da prepoznaju potrebe i osećanja drugih ljudi;
 • žele, a često i veruju da im svi zavide, pa se ponašaju arogantno i uobraženo;
 • insistiraju na tome da od svega imaju samo najbolje i time se mnogo hvale;
 • reaguju sa besom ili prezirom kako bi izgledali superiorno;
 • ne podnose ništa što osete ili vide kao kritiku njihove ličnosti i ponašanja;
 • teško upravljanju svojim emocijama i ponašanjem prilikom stresa i većih promena;
 • ispoljavaju depresiju, nesigurnost pa i strah od razotkrivanja njihovih slabosti.

Uzroci narcisoidnog poremećaja ličnosti

Kako ljudi postaju narcisi?
Nije poznato šta sve uzrokuje narcisoidni poremećaj ličnosti, ali se u obzir uvek uzima:

 • Okruženje — odnosi sredine, roditelja i dece sa previše obožavanja ili kritike.
 • Genetika — nasleđene određenih osobina ličnosti.
 • Neurobiologija — veza između biologije mozga, razmišljanja i ponašanja.

Kakvo roditeljstvo stvara narcisa?

Teorija socijalnog učenja smatra da će deca verovatno izrasti u narcisoidnu ličnost ako ih roditelji u bilo kom smislu potcenjuju ili precenjuju.

Narcizam ima tendenciju da se pojavi kao psihološka odbrana od preterane roditeljske kritike, učestalog zlostavljanja ili permanentnog zanemarivanja u ranom životnom dobu.

Faktori rizika

Roditeljstvo sa suviše zaštite ili zanemarivanja može loše uticati na dete rođeno sa tendencijom da razvije NPD. Ovo stanje se može pokrenuti ukoliko je ugrožen interpersonalni razvoj deteta.

Nedostatak topline, preterivanje, precenjivanje i maltretiranje u detinjstvu, su okidači za razvoj narcizma u različitim kombinacijama i mešovitim rezultatima.

Posebni faktori rizika su:

 • rođenje sa preosetljivim temperamentom,
 • učenje manipulativnog ponašanja od roditelja ili vršnjaka,
 • preterano hvaljenje ili preterane kritike.

Najčešće komplikacije koje mogu nastati iz takve porodične situacije, su:

 • Poteškoće u međusobnim odnosima.
 • Problemi u predškolskim ustanovama i školi.
 • Simptomi anksioznosti i depresije.
 • Poremećaj u ishrani (anoreksija).
 • Česti zdravstveni problemi fizičke prirode.
 • Pokušaji zloupotrebe droga ili alkohola.
 • Suicidalne misli i ponašanje.
dr Delić - Tipovi narsisoidnosti

Slika: Tipovi narcisoidnih poremećaja ličnosti

Narcisoidni poremećaj ličnosti: Tipovi narcisoidnosti

Stručnjaci su otkrili da se narcizam pojavljuje u vidu osobina ličnosti i kao narcisoidni poremećaj ličnosti (specifično stanje mentalnog zdravlja).

Narcizam kao stanje mentalnog zdravlja (NPD), je stanje koje definiše obrazac od 9 (devet) karakterističnih simptoma:

 1. Grandioznost i samovažnost.
 2. Fantazije o uspehu, savršenstvu ili moći.
 3. Snažno uverenje da je poseb(na)an i jedinstven/a
 4. Potreba za divljenjem i stalnim pohvalama.
 5. Uverenje da su uvek u pravu.
 6. Iskorišćavanje drugih za ličnu korist.
 7. Oskudna ili nikakva empatija.
 8. Zavist, ljubomora i nepoverenje.
 9. Arogancija, oholost i prezir.

Kriterijum za uspostavljanje dijagnoze NPD-a uključuje najmanje 5 (pet) od devet simptoma.

Adaptivni i maladaptivni narcizam

Prema društvenoj prihvatljivosti, razlikujemo: adaptivni i maladaptivni narcizam. To pomaže da se vidi razlika između produktivnih i neproduktivnih aspekata narcizma.

1. Adaptivni ili prilagodljivi narcizam odnosi se na aspekte narcizma koji mogu biti korisni, kao što su visoko samopouzdanje, samouverenost i sposobnost za lično promovisanje.

2. Maladaptivni ili neprilagodljivi narcizam je povezan sa osobinama koje mogu negativno uticati na odnos prema sebi i drugima. Ističu se agresivnost i sklonost da se iskoriste drugi ljudi.

Tipovi narcizma prema osobinama ličnosti:

 • Otvoreni narcizam.
 • Prikriveni narcizam.
 • Antagonistički narcizam.
 • Socijalni narcizam.
 • Maligni narcizam.

1. Otvoreni narcis (klasičan ili grandiozni) pokazuje otvoreno većinu narcisoidnih tendencija, posebno grandioznost, isključivost i hvalisavost.

2. Prikriveni narcis (nesiguran ili ranjivi) se teže otkriva. On se ponaša stidljivo, ponizno, rezervisano i nesigurno prema drugim ljudima.

3. Antagonistički narcizam je podtip otvorenog narcizma sa fokusom na rivalstvu i konkurenciji.

4. Socijalni narcis izgleda nesebično i velikodušno. Te osobe mogu biti veoma aktivne u dobrotvornim akcijama. To koriste da se promovišu, ostave povoljan utisak i stvore reputaciju da su „dobra osoba“.

5. Maligni ili otrovni narcis ima simptome i narcisoidnog i antisocijalnog poremećaja ličnosti. Smatra se opasnim zbog odsustva empatije i obrasca “lova” na druge ljude.

Neki istraživači tvrde da postoji i podtip “zdravi narcis” koji uz visoko samopoštovanje, ispoljava i nekoliko drugih simptoma NPD-a, ali nema problema u odnosima sa ljudima.

Kako prepoznati narcisoidnu ličnost?

Osobe sa narcisoidnim sklonostima mogu se prepoznati na osnovu 5 osobina ličnosti koje kod njih izrazito dominiraju:

 1. Preterani ego.
 2. Nedostatak empatije.
 3. Stalna potreba za pažnjom.
 4. Potisnuta nesigurnost.
 5. Prekoračivanje granica.

Izjave narcisa su takođe indikativne.

Na primer:

 • Volim te više od svega. Savršeni smo zajedno.
 • Nikada nećeš naći nekoga tako dobrog kao ja.
 • Tako si sebičan/sebična. Imaš problem sa poverenjem.
 • Ako to uradiš, više mi se nećeš dopadati.
 • Ti si me naterao/la da to uradim.
 • Prestani da se toliko družiš sa drugim ljudima.
 • Ja sam pametniji/a od tebe pa bi trebalo da me slušaš.
 • Uvek sve shvataš na pogrešan način. To se nikada nije dogodilo.
 • Zašto ne možeš biti kao on/ona? Nije ni čudo što te niko ne voli.

Razmislite o tome šta vam narcisi govore. Zapravo, oni pokušavaju da manipulišu s Vama. Prikriveni narcis manipuliše vašim osećanjima najčešće putem pasivne agresije.

Poznavanje njihovih stvarnih namera može vam pomoći da se od toga zaštitite. kako da ga prepoznate?

Sa svojim psihoterapeutom napravite plan kako da se ponašate ako imate osećaj da ste ugroženi.

Lečenje narcisoidnog poremećaja ličnosti

Osobe sa narcističkim poremećajem ličnosti generalno ne žele da bilo ko i pomisli da sa njima kao ličnostima nešto nije u redu. Mnogo je izvesnije da će medicinsku pomoć zatražiti zbog teške depresije, nesanice, posledica preteranog pušenja, zloupotrebe droge ili alkohola.

Da li se narcizam može lečiti?

Ne postoji lek za NPD. Tretman se fokusira na terapiju razgovorom – poznatu kao psihoterapija.

Pošto se pravi okidač za narcisoidni poremećaj ličnosti teško može otkriti, prevencija se usmerava na otklanjanje mogućih uzroka.

Može li se narcisoidna osoba ikada promeniti?

Narcis se može promeniti ako je iskreno posvećen i otvoren za promene. Neki pojedinci mogu imati uvid u svoje ponašanje i želeti promenu. Nažalost, istraživanja o tome su ograničena.

Da li je narcisoidna osoba nasilna?

Pregledom više od 400 studija otkrivena je snažna veza između narcizma i agresije. Istraživanje je pokazalo da se ljudi sa visokim narcizmom češće ponašaju nasilno, čak i kada nisu izazvani.

Čega se narcisi najviše plaše?

Iako se narcisi ponašaju superiorno i hvalisavo, ispod te fasade krije se njihov najveći strah: da su obični! Za njih je pažnja kao kiseonik. Oni veruju da su posebni i da je apsolutno zaslužuju.

Kako se testirati na narcizam?

Najbolji test za narsisoidni poremećaj ličnosti je „Narcisoidni inventar ličnosti (NPI)“ koji se koristi da se zvanično registruje narcisoidno ponašanje.

Narcisoidni poremećaj ličnosti – Zaključak

Narcisoidni poremećaj ličnosti nije lako dokazati. Još je teže otkriti pravi uzrok njegovog nastanka. Zato je najbolje da na vreme eliminišemo sve moguće uzroke o kojima je ovde bilo reči.

Najefikasnije preventivne mere su promena odnosa prema detetu i rano lečenje prvih vidljivih znakova narušavanja mentalnog zdravlja deteta.

Jedino stručnjak za mentalno zdravlje može utvrditi postojanje NPD-a. Ukoliko ste lično zainteresovani, vaš psihoterapeut će Vam dati određene upitnike, a zatim ćete razgovarati.