Kada je indikovana hipnoterapija? Kod kojih poremećaja je indikovana hipnoterapija?Posle provedenih uporednih ispitivanja sa drugim psihoterapijskim modalitetima, hipnoterapija se pokazala kao jedan od najefikasnijih načina otklanjanja emocionalnih poremećaja kao što...